تولید گل وگونه های گیاهی - بذر و کود

مجموعه جهان آرا یکی دیگر از زیر مجموعه های شرکت جهانکشت توس می باشد .

تولید گل وگونه های گیاهی - بذر و کود

مجموعه جهان آرا یکی دیگر از زیر مجموعه های شرکت جهانکشت توس می باشد که در فضای گلخانه ای به وسعت 3000 متر مربع با تجهیزات و امکانات مدرن و پیشرفته از سال 1385 پس از اخذ پروانه تولید و بهره برداری گیاهان زینتی به تولید و عرضه مستقیم انواع گل و گیاه فصلی و دائمی می پردازد . در این مجموعه با استفاده از بذرهای F1 و با بکارگیری جدیدترین تکنیک های کاشت (Nursery) بیش از 500 هزار بوته از انواع گل و گیاه با بالاترین کیفیت تولید و عرضه می گردد .

در روش (Nursey) با استفاده از سینی های مخصوص کشت بذر و بستر حاوی پیت موس و کوکو پیت در محیط کاملا مناسب به لحاظ رطوبت و دما (Germination room) اقدام به کاشت بذر می نماییم. پس از مدتی بوته های جوان به اندازه کافی رشد و توسعه نموده و جای آنها در خزانه تنگ شد با احتیاط و بدون صدمه به ریشه ها از خاک بیرون آورده شده و در زمین اصلی و یا در گلدانهای ویژه آنها را کشت و آماده عرضه می نماییم.

برخی از تصاویر مربوطه را در ذیل مشاهده می فرمائید:

گلخانه جهان آرا

تولید گل به روش Nursery

×
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

×
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

×
1 / 6

;