دیوار سبز و باغ بام

گروه تخصصی گرین لایف با همکاری شرکتهای مطرح با خدمات دیوار سبز و روف گاردن در خدمت عزیزان می باشد .

دسته بندی ها

دیوار سبز و باغ بام:

گروه تخصصی گرین لایف با همکاری شرکتهای مطرح داخلی و خارجی و کادر تخصصی و توانمند خودازاولین مراحل شامل طراحی ، اجرا، تهیه و تامین خاک مخصوص، گونه های موردنیاز، کاشت و نگهداری دیوار سبز و روف گاردن در خدمت عزیزان می باشد

دیوار سبز

دیوار سبز یا دیوار زنده دیواری است که بخشی از آن یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است. دیوارهای سبز مبتنی بر شرایط ممکن است در محیط داخل یا خارج از ساختمان نصب گردد.

مشاهده تصاویر

باغ بام

روف گاردن تکنولوژی مدرنیست که امروزه به نام سقف سبز بر روی پشت بام ها و تراس ها اجرا می شود که باغ بام هم نامیده میشود , باغ بام ها علاوه بر زیبایی و استفاده ساکنین در برابر اشعه خورشید از بام محافظت می نماید .

مشاهده تصاویر

×
1 / 76
2 / 76
3 / 76
4 / 76
5 / 76
6 / 76
7 / 76
8 / 76
9 / 76
10 / 76
11 / 76
12 / 76
13 / 76
14 / 76
15 / 76
16 / 76
17 / 76
18 / 76
19 / 76
20 / 76
21 / 76
22 / 76
23 / 76
24 / 76
25 / 76
26 / 76
27 / 76
28 / 42
29 / 42
30 / 42
31 / 42
32 / 42
33 / 76
34 / 76
35 / 76
36 / 76
37 / 76
38 / 76
39 / 76
40 / 76
41 / 76
42 / 76
43 / 76
44 / 76
45 / 76
46 / 76
47 / 76
48 / 76
49 / 76
50 / 76
51 / 76
52 / 76
53 / 76
54 / 76
55 / 76
56 / 76
57 / 76
58 / 76
59 / 76
60 / 76
61 / 76
62 / 76
63 / 76
64 / 76
65 / 76
66 / 76
67 / 76
68 / 76
69 / 76
70 / 76
71 / 76
72 / 76
73 / 76
74 / 76
75 / 76
76 / 76

×
1 / 33
2 / 33
3 / 33
4 / 33
5 / 33
6 / 33
7 / 33
8 / 33
9 / 33
10 / 33
11 / 33
12 / 33
13 / 33
14 / 33
15 / 33
16 / 33
17 / 33
18 / 33
19 / 33
20 / 33
21 / 33
22 / 33
23 / 33
24 / 33
25 / 33
26 / 33
27 / 33
28 / 33
29 / 33
30 / 33
31 / 33
32 / 33
33 / 33

;